top of page

ELKONTROLL

Hos Elman vet vi hvor viktig det er å ha trygge og pålitelige elektriske installasjoner. Derfor tilbyr vi omfattende elkontrolltjenester som sikrer at dine elektriske systemer fungerer optimalt og oppfyller de nødvendige sikkerhetsstandardene. Men hvorfor er elkontroll så viktig?

Penger å spare

 

I tillegg til sikkerheten er det også økonomiske fordeler ved å investere i elkontroll. Mange forsikringsselskaper tilbyr nemlig reduserte forsikringspremier for bedrifter og hjem med godkjent og jevnlig vedlikeholdt elektrisk infrastruktur. Ved å sørge for at dine elektriske installasjoner er i topp stand, kan du potensielt oppnå betydelige kostnadsbesparelser på forsikringen din.

Hva er forskjellene på elsjekk, elkotroll og eltakst?

Elsjekk er en overfladisk undersøkelse av det elektriske anlegget i boligen din, i tillegg til enkelte stikkprøver. Dette kan gjøres av en vanlig elektriker og må ikke forveksles med en elkontroll.

Elkontroll er langt mer grundig, og der skal hele det elektriske anlegget undersøkes i henhold til normen NEK 405. Det innebærer stikkontakter, brytere, lamper, sikringsskap og koblingspunkter. For at en elektriker skal kunne gjøre dette, kreves det at vedkommende har en spesiell sertifisering. Dersom vedkommende innehar riktig sertifisering, vil dette fremkomme av registeret, ved at den aktuelle elektrikeren er NEMKO- eller Veritas-sertifisert.

Eltakst skiller seg fra elkontroll ved at eltakst også kan omhandle økonomiske forhold. En eltakst, enten det er skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering vil kunne ha som formål å sette en økonomisk kostnad for å korrigere en uønsket tilstand på det elektriske anlegget.

Bestemmelsene i Avhendingsloven ble i 2022 skjerpet når det gjelder dokumentasjon av tilstand. Dette gjelder da f.eks ved boligsalg.

Ved et boligsalg vil både selger og kjøper vil derfor dra stor nytte av å ha en rapport fra sertifisert fagperson å unngå fremtidige konflikter.

Hva er koster en kontroll ?

En elkontroll av bolig/leilighet vil normalt ligge fra 2 000 - 5 000 kroner.

For næringskunder og landbruk anbefaler vi at man avtaler en pris etter befaring, eller at kontrollen gjennomføres etter medgått tid da det ofte er store variasjoner på størrelse og kompleksitet på ulike bygg.

Når kontollen er gjennomført vil du motta en tilstandsrapport som viser hva som er kontrollert og eventuelle feil eller mangler som avdekket. 

Nødvendige utbedringer vil ikke være inkludert i prisen da en elkontroll er nettopp det, en kontroll. Ønsker du pris på eventuelle utbedringer gir vi deg gjerne et eget tilbud på dette.

Hvorfor gjennomføre en elkontroll?

 

Først og fremst handler elkontroll om din egen sikkerhet og trygghet. Gjennom inspeksjon og testing av ditt elektriske anlegg kan vi identifisere potensielle risikofaktorer som kan føre til brann, elektriske støt eller andre farlige situasjoner. Ved å oppdage og rette opp disse problemene kan vi bidra til å beskytte deg, din famille og din eiendom mot unødvendige farer.

bottom of page