top of page

Vilkår for kjøp av elbillader

Når du kjøper en ladestasjon for elbil kreves det at installasjon utføres av en godkjent elektriker.
Vi selger våre ladere «ferdig montert» som inkluderer en standard installasjonspakke.

 

Standard installasjonspakke inneholder som normalt kreves ved installasjon av elbillader.
Dersom det kreves arbeid eller materiell utover det som inngår i pakken vil komme i tillegg til prisen.

Følgende er Inkludert ved standard montasje:

 • Ladestasjon

 • Montering og installasjon, inntil 4 timer arbeid

 • To gjennomboringer i trevegg

 • Inntil 10m kabel fra sikringsskap til ladestasjon

 • Jordfeilautomat (opp til 32A-1fase)

 • Et oppmøte med 40 km kjøring tur/retur fra nærmeste Elman lokasjon.

 • Digital dokumentasjon og samsvarserklæring

Forutsetninger:

 • Overspenningsvern med tilstrekkelig kapasitet – Eksempel på overspenningsvern (Lovpålagt etter 2010)

 • Ledig plass i sikringsskap til ny kurs og eventuelt overspenningsvern.

 • Kabel kan legges åpent forlagt

 • Gravearbeid er ikke inkludert

 • Den som bestiller er eier av eiendom/bygget der laderen skal installeres – eller at man fremlegger en godkjenning fra eier.

 • Installasjon og konfigurering app eller lignende utføres av kjøper.

Tillegg:

Eventuelle tillegg blir fakturert etter avtale med kunde

 • Kjøring ut over 40 km(tur/retur vår lokasjon - pr. km

 • Overspenningsvern (påbudt om ikke installert tidligere)

 • 3-fase automat opp til 32A/400V

 • Oppgradering av sikringsskap – På forespørsel

 • Gjennomboring ut over 2 stk. trevegg, og boring i betongvegg.

 • Kabel ut over 10m. – pr. meter

bottom of page