top of page
Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av EU og Norske myndigheter og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Hos oss er ELMAN AS sertifisert og flere under sertifisering.

StartBank

StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt «Seriøsitet i byggenæringen» på begynnelsen av 2000-tallet.

Med over 5700 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår.

FG sertifisert

Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. FG står for Forsikringsgodkjent.

I FG-kontroll skal sertifiserte kontrollører registrere anlegg og laste opp aktuelle kontrollrapporter samt håndtere avvik.

NEMKO

Vi har Nemko sertifiserte elektrikere som kan foreta elkontroller i boliger, næring og landbruk etter NEK 405. I tillegg har vi Nemko sertifisert Eltakstmann som kan foreta komplett taksering av elektriske anlegg.

Sental godkjent

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen.

Disse foretakene kan dokumentere at de har:

  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet

  • Kvalitetssikringsrutiner

  • Betalt skatter og avgifter

Godkjent lærebedrift

En lærebedrift er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger. For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi deg den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og den må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen.

NELFO

Nelfo representerer ca. 1700 medlemsbedrifter innen elektro, it, ekom, automatisering og heis. Som medlem i Nelfo er vi en del av et sterkt faglig felleskap med tilgang til pisskompetanse og bransjekunnskap, som igjen gir større gjennomslagskraft.

Sertifiseringer

Kompetanse og fagkunnskap er viktig for oss. Vi søker alltid etter å inneha sertifisering som gjør oss til en trygg samarbeidspartner og samtidig forsikrer deg som kunde at vårt arbeid har høy kvalitet. Her kan du lese mer om våre sertifiseringer.

bottom of page