top of page

Prosjektleder

Nye Vinne skole er en sammenslåing av Ness og gamle Vinne skole. Skolen består av et eksisterende bygg som skal benyttes til undervisningsrom og garderober i tillegg til personalrom. Nybygget består av to tilbygg og vil romme gymsaler/garderobeanlegg, amfi, musikkrom, tekn.rom, og spesialrom. Den nye skolen er utbygd som en 2-parallell barneskole 1-7 og med SFO, og har kapasitet på ca. 350  elever og 40 ansatte.

Det er installert et solcelleanlegg på 122,24 kWp med en årlig energiproduksjon estimert til ca. 84 000 kWh. Aktivt solcelleareal er 630 m 2. Anlegget er levert i samarbeid med Solcellespesialisten.

Glamox er totalleverandør på lys og har DALI sentralstyring.

VINNE OG NESS SKOLE

VINNE OG NESS SKOLE

Byggherre

Verdal kommune

Hovedentrepenør

LAG Entreprenør

Størrelse

5500 m²

Årstall

2021

bottom of page