top of page

Prosjektleder

Prosjektet Kulturhuset omfatter bygging av nytt kulturhus på 9000 m2.

Arealet av kulturhuset er fordelt på to hovedetasjer, en mesaninetasje og en sokkeletasje som vender mot elva. Det nye kulturhuset vil blandt annet inneholde:

  • Bibliotek og folkeverksted

  • Kino

  • Storsal

  • Lille sal

  • Digitalt visningsrom/Steinkaret

  • Galleri

  • Egge museum

  • Restaurant

Bygging av nytt kulturhus inngår i Prosjekt Jakob, som også omfatter renovering av Samfunnshuset. Prosjekt Jakob vil gi et betydelig løft for alle kulturarrangører, publikum og innbyggere i nordre del av Trøndelag, og vil gi alle grupperinger en unik mulighet til å jobbe tett sammen og skape en ny møteplass. Unge og eldre, profesjonelle og amatører vil kunne danne et kreativt felleskap for god utvikling innenfor kulturfeltet.

STEINKJER KULTURHUS

STEINKJER KULTURHUS

Byggherre

Steinkjerbygg KF

Hovedentrepenør

Veidekke Entreprenør AS

Størrelse

9000 m²

Årstall

2023

bottom of page