top of page

Prosjektleder

Bygget består av 24 omsorgsboliger for heldøgns omsorg fordelt på 3 avdelinger og dagsenter tilbud i Mosvik.

Alle leilighetene har soverom/stue og eget bad, i tillegg til felles vaskerom, kjøkken og stuer på alle de 3 avdelingene. Nødvendige funksjoner for administrasjon er ivaretatt gjennom medisinrom, kontorer, møterom, legekontor, frisør, vaktrom etc. Det er også etablert anretningskjøkken i plan 0 som benyttes både til å serve bygget og andre funksjoner i kommunen.

Uteområdet er opparbeidet i form av parkering og sansehage med lyssetting.

MOSVIK OMSORGSBOLIGER

MOSVIK OMSORGSBOLIGER

Byggherre

Inderøy kommune

Hovedentrepenør

Stjern Entreprenør AS

Størrelse

2 200 m²

Årstall

2020

bottom of page