top of page

Prosjektleder

Oppvekstsenter Vest i Inderøy skal romme 180 elever og 82 barnehageplasser

Tre skoler i Inderøy kommune; Lyngstad skole, Mosvik skole og Utøy skole samt Lyngstad og Utøy barnehage skal samles i et nytt, felles oppvekstsenter. Dette er et tiltak knyttet til den nye oppvekststrukturen i kommunen. Totalt skal Oppvekstsenter Vest i Inderøy romme 180 elever og 82 barnehageplasser.

Miljø og bærekraft vektlegges i prosjektet. Det ferdige bygget skal ha en energieffektivitet i henhold til TEK17-standarden, og solcellepaneler på fasaden skal gi ren energi tilsvarende en energiproduksjon på minst 34 000 kWh/år. Gjennom en miljøoppfølgingsplan har entreprenøren forpliktet seg til å bruke lavemitterende materialer innenfor dampsperren på bygget. Det skal også være en høy sorteringsgrad av avfall i byggefasen, og anleggstrafikken til og fra byggeplassen skal holdes lav. Flere utvendige lekeapparater og stativer skal gjenbrukes i prosjektet.

INDERØY OPPVEKSTSENTER

INDERØY OPPVEKSTSENTER

Byggherre

Inderøy kommune

Hovedentrepenør

FuglesangDahl

Størrelse

3800 m²

Årstall

2022

bottom of page