top of page

Prosjektleder

Prosjektet omfatter tre bygg; et lakseslakteri med en administrasjonsdel, lagerbygg og en tankfarm. I tillegg kommer det tilhørende utenomhusområder. 


Prosjektet har et totalt bruttoareal på ca. 16.315 m2 BTA fordelt på de tre byggene.

Hovedbygget blir 116 meter langt og 58 meter bredt. Kantina har plass til 72 personer. Bygget blir på 3 etasjer med en liten, teknisk kjeller under deler av bygget. Gesimsen kommer på ca 17 meters høyde, mens deler av lufteanlegget vil komme litt høyere.

HOLMØY LAKSESLATERI

HOLMØY LAKSESLATERI

Byggherre

Holmøy Marine

Hovedentrepenør

Sortland Entreprenør AS

Størrelse

16 315 m²

Årstall

2024

bottom of page