top of page

Prosjektleder

Kvæfjord Kommune skal oppgradere og bygge ut Borkenes Skole. Prosjektet omfatter rivning av mellomtrinns bygg og spesialromsfløy ved Borkenes Skole hvor sistnevnte erstattes av et nytt tilbygg mot øst. Tilbygget skal orienteres i retning nord-sør og plasseres slik at det dekker fotavtrykket til spesialromsfløyen og strekker seg videre mot nord med en forskyving på midten.

Ny hovedinngang til skolen vil etableres ved forskyvningen på sør-østsiden av tilbygget.

Mellomtrinns bygget skal benyttes til undervisning i byggefasen og rives når nybygget er klart for innflytting. Eksisterende nærliggende trafo skal beholdes og integreres i en ny bod-/sykkelparkeringsløsning på skoleplassen.

Prosjektet inkluderer etablering av et fellesområde for avfallsoppsamling skole/idrettshall og en ny parkeringsplass sør for dagens mellomtrinns bygg samt en ny vei på nordsiden av anlegget som skal sikre adkomst til nye rømningsveier. Deler av uteområdet for øvrig skal opparbeides/bearbeides.

BORKENES SKOLE

BORKENES SKOLE

Byggherre

Kvæfjord kommune

Hovedentrepenør

Harstadbygg Entreprenør AS

Størrelse

3000 m²

Årstall

2022

bottom of page