top of page

Dette bør du vite om Enova støtte 💚

Oppdatert: 12. jun.

Gjennom Enovas støtteordning «Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger» kan du få dekket 35 prosent av investeringen, inntil 10.000 kroner når du skaffer deg smarte styringssystemer.

Ordningen het tidligere «Smart strømstyring», men Enova endret i slutten av april 2023 navnet til «Pris- og effektstyrt energilagringssystem». Enova presiserte samtidig at støtten gjelder systemer som:

 • Bruker mindre strøm når strømprisene er høye, og mer når de er lave.

 • Strømforbruk som kan lagre energi og flytte forbruket til tider på døgnet med lav strømpris (for eksempel varmtvannstank, elbillading og gulvvarme).Eksempel på støtte:

Smart elbillader inkl. montering

13 990,-

Vår "Enovapakke" med termostat og energikontroll inkl. montering

9 990,-

Sum

23 980,-

Enovastøtte 35%

-8 393,-

Totalpris etter refusjon

15 587,- 

​Kriterier for tilskudd

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger

 • Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig.

 • Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Smart strømstyring skal være installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge

 • Støtten forutsetter at du som privatperson er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.

 • Dersom du eier mer enn én helårsbolig eller fritidsbolig kan du få støtte til tiltak i disse så lenge formålet med boligene ikke er skattepliktig utleievirksomhet.

 • Du kan ikke få støtte til tiltak i nye leilighetsbygg og andre boliger i utbyggingsprosjekt, hvor tiltaket inngår so m en del av kontrakt og leveranse fra utbygger.


Smart strømstyring skal sikre god komfort og lavere strømregning på en sikker måte

 • Styringssystemet skal styre minimum to flyttbare strømforbruk tilknyttet boligen til tider på døgnet med lavest strømpris. Eksempler på flyttbart strømforbruk er varmtvannstank, lading av kjøretøy og gulvvarme.

 • Styringsautomatikken kan ligge i styringssentral i boligen eller være tilgjengelig via tilknytning til nettbasert styringstjeneste. Systemet skal automatisk hente inn timespris for strøm, styre strømbruk og sikre god komfort i boligen.

 • Hvis varmtvannstank styres av systemet, skal den være fast tilkoblet og styres med utstyr montert av godkjent fagperson. Elbil skal lades via hjemmelader montert av godkjent fagperson.

 • I boliger med solcelleanlegg skal styringssystemet kunne styre flyttbart forbruk for høyest mulig egen utnyttelse av produsert elektrisitet.

 • Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og være forberedt for å ta hensyn til effektbaserte tariffer for nettleie.

 • Styring som skjer ved hjelp av smartplugger som kobles mellom stikkontakt og støpsel får ikke tilskudd.

Arbeidet må være utført av fagfolk

Elektrisk arbeid som du ikke har lov til å gjøre selv må utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Dette er viktig for å sikre at du får riktig installasjon av utstyret, og dermed den kvaliteten du betaler for. I tillegg får du reklamasjonsrett og eventuelt garantier som sikrer anlegget ditt.

Du kan ikke motta annen offentlig støtte til samme tiltak, eller ha mottatt støtte til Smart strømstyring i samme bolig tidligere.

Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon for Smart strømstyring, inkludert utstyr, material- og arbeidskostnader, må være datert innenfor de siste 12 månedene før søknadsdato.
744 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page