top of page

Åpenhetsloven

På denne siden vil vi i Elman AS publisere aktsomhetsvurderinger av verdikjeden vår.

Vårt arbeid med åpenhetsloven.

Elmans selskaper skal vise respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sørge for anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon. Dette gjelder våre egne virksomheter og vi skal gjøre det vi kan for å sikre tilsvarende høy standard hos våre leverandører. Vi har siden loven trådte i kraft sikret at vi har en rutine for å håndtere informasjonsplikten, og jobbet målrettet for å bli bevisst det ansvaret vi har og hvordan vi skal håndtere det på best mulig måte.

Om loven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

 

(Kilde: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven)

For spørsmål eller andre henvendelser om hvordan Elman jobber med bærekraft og åpenhetsloven ta kontakt på: innherred@elman.no

bottom of page